Toimitusehdot - Tukkutori24.fi

Tukkutori24:n toimitusehdot

Päivitetty 21.3.2023

 

1. Yleistä

Tervetuloa Tukkutori24 -verkkokauppaan! Nämä ehdot ovat Tukkutori24 Oy:n (jäljempänä ”Tukkutori24”) -verkkokaupan (jäljempänä ”Verkkokauppa”) sopimusehdot (jäljempänä ”Ehdot”), joita sovelletaan Tukkutori24:n Verkkokaupasta ostettavien tuotteiden kauppaan Tukkutori24:n ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välillä.

 

2. Verkkokaupassa asiointi

Verkkokaupassa voi tehdä ostoksia rekisteröityneenä tai ns. vieraana. Alle 18-vuotias voi tehdä ostoksia vain vanhempansa tai muun laillisen huoltajansa etukäteissuostumuksella.

Asiakas sitoutuu antamaan itseään koskevat tiedot oikeina, ja Asiakas vastaa tietojen oikeellisuudesta. Jotta Tukkutori24 voi palvella Asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla, rekisteröityneen Asiakkaan tulee viivytyksettä päivittää tietonsa asiakastilinsä kautta tai ilmoittaa tietojensa muuttumisesta Tukkutori24:lle.

Asiakkaalla on oltava toimiva sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tilausvahvistus/kuitti toimitetaan Asiakkaalle vain sähköpostitse, ja Asiakas näkee tilauksensa myös asiakastilinsä kautta. Rekisteröidyttyään asiakas saa käyttöönsä henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Asiakas vastaa tunnuksillaan tapahtuvasta asioinnista Verkkokaupassa. Mikäli Asiakas havaitsee tai epäilee, että hänen tunnuksensa ovat paljastuneet tai joutuneet sivullisen haltuun taikka hänen tunnuksiaan käytetään väärin, Asiakas on velvollinen ilmoittamaan asiasta välittömästi Tukkutori24:lle. Tukkutori24:llä on oikeus oma-aloitteisesti jäädyttää Asiakkaan tunnukset, mikäli Tukkutori24 epäilee, että tunnuksia väärinkäytetään.

 

3. Henkilötietojen käsittely

Tukkutori24 käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön sallimalla ja velvoittamalla tavalla toimien henkilörekisterien rekisterinpitäjänä. Asiakkaan tietoja käsitellään Rekisteri- ja tietosuojaselosteessa kuvatuin tavoin.

 

4. Tuotteiden ja palveluiden tilaaminen

Tuotteiden ja palveluiden (jäljempänä yhdessä ”Tuotteet”) tilaaminen tapahtuu siten, että Asiakas valitsee haluamansa Tuotteet ostoskoriin, minkä jälkeen Asiakas vie tilauksen loppuun Tukkutori24.fi -verkkokaupan ohjaamalla tavalla. Asiakas voi muuttaa ostoskorinsa sisältöä tilauksen maksamiseen saakka. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan huolellisesti tilauksensa sisältö ennen tilauksen loppuun viemistä. Asiakasta sitova tilaus syntyy, kun Asiakas on lähettänyt tilauksensa. Asiakas saa tilauksesta tilausvahvistuksen/kuitin antamaansa sähköpostiosoitteeseen.

 

5. Toimitusalueet

Tukkutori24 toimittaa paketit koko Suomen alueelle. Kulloinkin valittavissa olevat toimitustavat on listattu sivulla Toimitustavat ja -maksut.

6. Hinnat

Tilauksen kokonaishinta koostuu Tuotteiden hinnoista, keräily-, pakkaus- ja mahdollisista kuljetusmaksuista. Joissain tapauksissa myös palvelumaksuista ja mahdollisista maksutapaan liittyvistä kuluista.

Tuotteet veloitetaan tilaushetkellä voimassa olevan hinnan perusteella. Tuotteiden hinnat ovat voimassa toistaiseksi tai tuote- / palvelutiedoissa erikseen ilmoitettuna aikana. Tuotteiden hinnat sisältävät arvolisäveron. Tuotteiden hinnat eivät sisällä toimituskuluja, vaan ne ilmoitetaan erikseen tilauksen yhteydessä ja tilausvahvistuksessa/kuitissa.

Tilatessaan Asiakas valitsee tilattavan Tuotteen ja määrittää Tuotteen määrän kappalemääräisesti. Painotuotteissa Asiakas hyväksyy sen, että niissä saattaa olla muutamien grammojen heittoa suuntaan tai toiseen. Tällöin tuotteesta ei hyvitetä tai veloiteta kummaltakaan osapuolelta mitään. 

Tukkutori24 pidättää oikeuden muuttaa Tuotteiden hintoja. Tukkutori24 pyrkii siihen, että Verkkokaupassa esitetyt hinnat olisivat aina oikeat ja ajantasaiset, mutta ei myönnä mitään takuuta hintojen oikeellisuudesta. Mikäli Verkkokaupassa ollut virheellinen hintatieto poikkeaa huomattavasti todellisesta hinnasta, on poikkeuksellisen alhainen verrattuna yleiseen hintatasoon tai virhe on muutoin sillä tavoin selvä, että Asiakkaan olisi pitänyt ymmärtää kyseessä olevan virhetiedon, virheellinen hinta ei sido Tukkutori24:ää.

 

7. Tuotteiden saatavuus

Tukkutori24:n verkkokaupassa Tuotteet tilataan yhteistyökumppaneilta vasta, kun Asiakas on tehnyt tilauksensa.

Tukkutori24 ei voi myöntää mitään takuita Verkkokaupassa myytävien Tuotteiden saatavuudesta tai riittävyydestä. Osa Verkkokaupan tuotteista on ns. sesonkituotteita tai muutoin sellaisia Tuotteita, joita valmistetaan vain rajallinen määrä. Vakiovalikoimaankin kuuluvat Tuotteet saattavat olla tilapäisesti loppu esimerkiksi tuotannollisten syiden vuoksi. Tukkutori24 pyrkii pitämään Verkkokaupassa ajantasaiset ja oikeat tiedot saatavilla olevista tuotteista.

Mikäli tilattu Tuote, joka on Verkkokaupassa näkynyt saatavilla olevana tuotteena, on tilapäisesti loppunut siten, että Tuotetta ei saada toimitettua tilattuun toimitusajankohtaan ja mikäli asiakas on ilmoittanut, että puuttuvan tuotteen saa tilanteen niin vaatiessa korvata, varaa Tukkutori24 oikeuden toimittaa Asiakkaalle korvaava Tuote, joka on käyttötarkoitukseltaan vastaava ja laadultaan vähintään yhtä hyvä kuin tilattu Tuote. Korvaavan Tuotteen hinta ei saa ylittää tilattua Tuotetta, ellei Asiakas hyväksy korkeampaa hintaa. Mikäli korvaavaa Tuotetta ei ole saatavilla, kaupan katsotaan kyseisen Tuotteen osalta peruuntuneen. Tällöin Tuote jätetään toimittamatta ja toimitusluetteloon merkitään Tuotteen puuttuminen, eikä Tuotetta veloiteta.

Mikäli tilattu Tuote, joka on Verkkokaupassa näkynyt saatavilla olevana tuotteena, on tilapäisesti loppunut siten, että Tuotetta ei saada toimitettua tilattuun toimitusajankohtaan ja mikäli Asiakas on ilmoittanut, että tuotetta ei saa korvata toisella vastaavalla tuotteella, Tuote jätetään toimittamatta ja toimitusluetteloon merkitään Tuotteen puuttuminen, eikä Tuotetta veloiteta.

Mikäli kuitenkin Verkkokaupassa on ilmoitettu, että Tuotetta ei ole varastossa ja annettu arvio ajankohdasta, jolloin tuotetta on saatavilla, Asiakkaan katsotaan tilauksen tehdessään hyväksyneen sen, että tällaisen tilapäisesti loppuneen Tuotteen toimitusaika lasketaan siitä hetkestä, jolloin Tuote on ilmoitettu olevan saatavilla. Mikäli tällainen Tuote tullaan toimittamaan jälkitoimituksena päätilauksesta erillisenä, on Tukkutori24:llä oikeus veloittaa siitä erillinen toimitusmaksu.

 

8. Tilausvahvistus/kuitti

Asiakkaalle lähetetään onnistuneen tilauksen jälkeen sähköpostitse tilausvahvistus/kuitti, joka sisältää tilauksen keskeiset tiedot. Asiakkaan tulee tarkistaa, että tilausvahvistukseen merkityt tiedot tilauksen sisällöstä ovat oikeat. Mikäli Asiakas on rekisteröitynyt Verkkokaupan Asiakkaaksi, voi Asiakas tarkistaa tilauksen sisällön sekä tilaushistoriansa myös kirjautumalla asiakastililleen. Tukkutori24:lla on oikeus olla hyväksymättä tilausta perustellusta syystä.

 

9. Toimitustavat ja toimituksen vastaanotto

Tuotteet toimitetaan Asiakkaalle postipakettina Postin määrittelemään Asiakasta lähellä olevaan noutopisteeseen. Asiakas voi niin halutessaan erikseen sopia Tukkutori24:n kanssa perilletoimituksesta, jolloin yhdessä sovitaan toimitusmaksu. Toimitusajat ovat nähtävissä sivulla Toimitustavat ja -maksut. Arkipyhien ja muiden poikkeusajankohtien osalta sovelletaan kulloinkin Verkkokaupassa ilmoitettavia poikkeuksellisia tilausmääräpäiviä.

Mikäli Asiakas tilauksen tehtyään toivoo muutosta toimitusaikaan, tulee hänen olla yhteydessä Tukkutori24:n asiakaspalveluun ja tiedustella, onko toivottu muutos mahdollinen. Tukkutori24 pyrkii toteuttamaan Asiakkaan muutostoiveet, muttei voi sitä taata mm. kuljetusaikataulujen ja -reittien vuoksi.

Mikäli tilauksen toimittaminen viivästyy, Tukkutori24 pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle viivästyksestä Asiakkaan antamia yhteystietoja käyttäen ja antamaan Asiakkaalle arvion toimitusajankohdasta.

Asiakas sitoutuu järjestämään toimituksen vastaanoton niin, että Asiakas tai hänen valtuuttamansa henkilö on vastaanottamassa toimitusta tilauksen yhteydessä määritetyllä aikavälillä. Tukkutori24 takaa kylmäsäilytystä vaativien Tuotteiden kylmäketjun säilymisen tilauksessa vahvistetun toimituksen aikavälin ajaksi ja kunnes toimitus on luovutettu Asiakkaalle tai jätetty Asiakkaan ilmoittamaan paikkaan, mikäli asiakas on kirjallisesti tai sähköisesti jättöön luvan antanut. Tukkutori24 ei ole vastuussa siitä, mikäli Asiakas ei hoida kylmäsäilytystä vaativia Tuotteita asianmukaiseen kylmäsäilöön sen jälkeen, kun toimitus on luovutettu.

Jos Asiakas tai hänen valtuuttamansa ei ole paikalla vastaanottamassa toimitusta sovittuna aikana, voi kuljettaja jättää toimituksen ovelle, mikäli asiakas on tähän luvan antanut. Jos vastaanottaja ei ole paikalla eikä lupaa jättöön ole annettu, palautuu toimitus takaisin keräilyterminaaliin. Mikäli saman päivän aikana saadaan Asiakas tavoitettua ja toimitus toimitettua, veloitetaan Asiakkaalta ylimääräisestä toimituskäynnistä 24,80 euron lisämaksu (sis. ALV 24%), minkä Asiakas on velvollinen maksamaan. Mikäli Asiakasta ei saada kiinni saman päivän aikana, Tukkutori24:llä on oikeus veloittaa koko tilauksen hinta toimitus- ja mahdollisine palvelumaksuineen, vaikka toimitusta ei saada tehtyä. Tukkutori24 säilyttää ei-pilaantuvia tuotteita 30 vuorokauden ajan toimitusyrityksestä tiloissaan, joista Asiakas voi ne käydä noutamassa. Vaihtoehtoisesti Asiakas voi pyytää uutta toimitusta, josta Asiakas on velvollinen maksamaan 25 euron lisämaksun (sis. ALV 24%).

Tukkutori24 ei vastaa siitä, jos tilauksen toimittaminen viivästyy tai tilausta ei pystytä toimittamaan sen vuoksi, että Asiakas on ilmoittanut virheelliset yhteystiedot Tukkutori24:lle tai laiminlyönyt ilmoittaa yhteystietojensa muuttumisen, taikka ei ole paikalla sovittuna toimitusajankohtana eikä häntä tavoiteta.

 

10. Toimitusmaksu

Tukkutori24:n kulloinkin voimassa olevat toimitusmaksut ovat nähtävillä sivulla Toimitustavat ja -maksut. Sovellettava toimitusmaksu näytetään lisäksi Asiakkaalle tilauksen yhteydessä ennen kuin asiakas vahvistaa tilauksen.

 

11. Maksaminen

Asiakas valitsee maksutavan tilaushetkellä Asiakkaalle tarjolla olevista vaihtoehdoista. Tuotteet ja niiden toimituskulut ja mahdolliset palvelumaksut maksetaan tilauksen yhteydessä Verkkokaupassa ilmoitetuilla maksutavoilla.

Tukkutori24 voi veloittaa eri maksutavoista aiheutuvia kuluja kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Maksutavan mahdollinen kustannus on nähtävissä maksutavan valintahetkellä.

Vahvistaessaan tilauksen Asiakas sitoutuu maksamaan tilaamansa Tuotteet valitsemallaan maksutavalla. Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Klarna (Klarna Oy, Y-tunnus 2247127-6), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Maksamiseen siirrytään Klarnan verkkopalvelun kautta ja tiliotteella maksun saajana näkyy Klarna Bank AB publ. Klarna välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin, ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Veloitus suoritetaan tilaushetkellä.

Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet. Laskulla maksettaessa verkkokauppa toimii ainoastaan tuotteiden ja palveluiden markkinoijana sekä toimittaa tuotteet asiakkaalle. Laskulla tehtävissä maksuissa Klarna toimii myyjänä ja maksun saajana, ja vastaa täten laskuihin liittyvistä velvoitteista ja reklamaatioista. Maksun saajana näkyy Klarna.

Klarnan kautta voit maksaa verkkopankkitunnuksilla, laskulla tai luottokortilla. Verkkopankkitunnuksilla käytettävissä ovat seuraavat maksutavat: Osuuspankki, Nordea, Danske Bank, Säästöpankki, Aktia, Paikallisosuuspankit, S-Pankki, Handelsbanken, Ålandsbanken, SEB ja LähiTapiola. "Maksa myöhemmin" on Klarnan laskurahoitus, jossa on aina kulloinkin voimassaoleva maksuaika. Tätä kirjoitettaessa maksuaika on 30 päivää.

 

12. Tuotteiden tarkastaminen ja reklamaatio

Asiakkaan tulee toimituksen vastaanotettuaan viivytyksettä tarkastaa, että toimitus on sisältänyt hänen tilaamansa Tuotteet ja että Tuotteet ovat virheettömiä. Mikäli Asiakas havaitsee virheen, Asiakkaan tulee välittömästi ja viimeistään 7 päivän kuluessa tilauksen vastaanottamisesta ilmoittaa siitä Tukkutori24:n asiakaspalveluun sähköposti: asiakaspalvelu@tukkutori24.fi).

Toimituksessa tai Tuotteissa todetuissa kuluttajansuojalain tarkoittamissa viivästys- tai virhetilanteissa sovelletaan kuluttajansuojalain 5 luvun säännöksiä viivästyksen ja virheen seuraamuksista.

 

13. Ylivoimainen este

Tukkutori24 ei ole vastuussa sellaisesta Tuotteen virheellisyydestä, toimituksen viivästymisestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, joka johtuu Tukkutori24:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta (force majeure). Tällaisessa viivästymistilanteessa Tukkutori24 noudattaa velvollisuuksiaan niin pian kuin se on kyseisessä tilanteessa mahdollista.

14. Evästeet

Asiakkaan päätelaitteelle voidaan toimittaa evästeitä ("cookies"). Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka avulla voidaan kerätä tietoja siitä, miten Verkkokauppaa käytetään, eli esimerkiksi milloin ja mitä Verkkokaupan sivuja Asiakas on selannut, mistä Asiakas on tullut Verkkokauppaan ja mitä selainta Asiakas käyttää. Evästeiden avulla saatu tieto on luonteeltaan anonyymiä, mutta evästeen avulla saatua tietoa on mahdollista liittää Asiakkaalta saatuihin henkilötietoihin.

Evästeiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää Verkkokauppaa, jotta Tukkutori24 voi palvella Asiakkaita entistä paremmin, sekä hyödyntää tietoja Verkkokaupan kävijämäärien tilastollisessa seurannassa ja erilaisessa Verkkokaupan toimintojen tehon mittauksessa. Evästeiden avulla kerättyä tietoa voidaan käyttää myös kohdennetun mainonnan tuottamiseen (myös ns. Retargeting).

Retargeting-mainonnassa myös muilla verkkosivustoilla mainoksissa voi näkyä tuotteita, jotka liittyvät Asiakkaan käyttäytymiseen Verkkokaupassa. Tukkutori24 ei luovuta kerättyä tietoa kolmansien osapuolien markkinointikäyttöön. 


Asiakkaalla on mahdollisuus kytkeä evästeiden käyttö pois selainasetuksistaan tai poistamalla evästeet Verkkokaupassa asioinnin jälkeen, mutta tällä on vaikutusta Verkkokaupan käyttömahdollisuuksiin sitä heikentävästi tai jopa sen kokonaan estäen.

 

15. Ehtojen muuttaminen

Tukkutori24 pidättää oikeuden muuttaa näitä Ehtoja. Tilauksiin sovelletaan niitä Ehtoja, jotka olivat voimassa Asiakkaan tehdessä tilauksen.

 

16. Sovellettava laki ja riitojenratkaisu

Näihin Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Osapuolet pyrkivät ensisijaisesti neuvotteluteitse ratkaisemaan näistä Ehdoista tai niiden soveltamisesta aiheutuvat erimielisyydet. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoratkaisuun kohtuullisessa ajassa, erimielisyydet ratkaistaan ensiasteena Espoon käräjäoikeudessa. Kuluttaja-asiakas voi kuitenkin viedä erimielisyyden myös kotipaikkansa käräjäoikeuden tai kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi.

 

17. Muut ehdot

Kuluttajansuojalain 6 luvun nojalla Asiakkaalla ei ole etämyynnin peruuttamisoikeutta tilatessaan elintarvikkeiden tai muiden päivittäistavaroiden yksittäisiä toimituksia Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen.

 

18. Asiakaspalvelu

Asiakasta kehotetaan kaikissa mahdollisissa ongelmatilanteissa kääntymään Tukkutori24:n asiakaspalvelun puoleen:
sähköposti: asiakaspalvelu@tukkutori24.fi.

 

19. Verkkokaupan ylläpitäjä

Verkkokauppaa ylläpitää:
Tukkutori24 Oy
Y-tunnus:
3204099-8
Työpajankatu 2 C 1
00580 Helsinki
Puh:  040 681 3201
Sähköposti: asiakaspalvelu@tukkutori24.fi