Yleiset käyttöehdot - Tukkutori24.fi

Yleiset käyttöehdot

Nämä yleiset ehdot (jäljempänä "Ehdot") säätelevät tämän verkkosivuston (jäljempänä "Portaali") käyttäjän käyttöä, jonka Tukkutori24 Oy. (jäljempänä "Tukkutori24") asettaa käyttäjien saataville.


Yritys:Tukkutori24 Oy
Y-tunnus: 3204099-8
Osoite: Työpajankatu 2 C 1, 00580 Helsinki
Sähköposti: info@tukkutori24.fi

Tukkutori24 pidättää oikeuden tehdä - tarvittaessa ja ilman ennakkoilmoitusta - kaikki muutokset ja päivitykset tämän verkkosivuston sisältämiin tietoihin sekä suomenkielisenä että muilla kielillä.

Samoin joihinkin portaalin kautta tarjottaviin palveluihin voidaan näiden ehtojen lisäksi soveltaa erityisehtoja, joita myös heidän tapauksessaan sovelletaan.

Tämän seurauksena käyttäjän yksinkertainen navigointi Tukkutori24 -verkkosivuston kautta edellyttää näiden ehtojen sekä tiettyjen palvelujen hankkimisesta johtuvien erityisehtojen täyttä hyväksymistä.

Teollis- ja tekijänoikeudet
Kaikki tällä verkkosivustolla olevat tiedot, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, nimet, logot, tavaramerkit, mallit, tekstit, ohjelmistot, kuvat, tietokannat tai navigointiarkkitehtuuri, sekä sivun lähdekoodi, kuuluvat Tukkutori24:lle ja/ tai tai kolmansille osapuolille, jotka ovat antaneet käyttöoiekuden Tukkutori24:lle. Sivustolle pääsy ei missään tapauksessa tarkoita mainituista oikeuksista luopumista, siirtämistä tai siirtämistä kokonaan tai osittain. Kumpikaan ei myöskään anna mitään oikeutta käyttää, muuttaa, toistaa, levittää, hyödyntää tai julkistaa sisältöä ja/tai immateriaalioikeuksia tai teollisoikeuksia ilman Tukkkutori24 -yhtiön tai kolmannen osapuolen omistajan tähän tarkoitukseen antamaa etukäteen antamaa nimenomaista lupaa. Muihin kuin nimenomaisesti sallittuihin käyttötarkoituksiin on saatava oikeudenhaltijan etukäteen antama kirjallinen suostumus.

Vapautus vastuusta
Tukkutori24 ei takaa, että portaalissa tai sen eri sisällön käyttöoikeuksissa ei ole keskeytyksiä tai virheitä. Se ei myöskään takaa, että tämä päivitetään aina ja kaikissa tapauksissa, vaikka se pyrkii parhaansa mukaan välttämään niitä, korjaamaan niitä tai päivittämään tällaista sisältöä mahdollisimman pian. Tukkutori24 ei myöskään ota vastuuta mistään muista Web -portaaleissa olevista tiedoista, joihin tämä Portaali saattaa viitata linkkien kautta.

Tukkutori24 ei ota vastuuta www.tukkutori24.fi -sivustossa mainittujen kolmansien osapuolten myönnytyksistä tai linkkien sisällöstä. Se ei myöskään takaa, ettei niissä ole viruksia tai muita elementtejä, jotka voivat aiheuttaa muutoksia käyttäjän tietokonejärjestelmään (laitteisto ja ohjelmisto), asiakirjoihin tai tiedostoihin, lukuun ottamatta mitään vastuuta käyttäjälle tästä syystä aiheutuneista vahingoista. Tukkutori24 ei ole vastuussa niiden sisällöstä eikä mahdollisista muutoksista tai päivityksistä.

Sekä pääsy tähän portaaliin että sen sisältämien tietojen käyttö ovat käyttäjän yksinomaista vastuuta. Tukkutori24 ei ole vastuussa mistään seurauksista tai vahingoista, jotka voivat ilmetä tällaisesta tietojen saatavuudesta tai käytöstä. Tukkutori24 ei ole vastuussa mahdollisista tietoturvavirheistä tai mahdollisista vahingoista, joita ne voivat aiheuttaa käyttäjän järjestelmissä, jos tietokoneessa on virus, joka muodostaa yhteyden portaalin palveluihin ja sisältöön, selaimen toimintahäiriö tai selaimen päivittämättömien versioiden käyttö.

Henkilötietojen suojaus- ja evästekäytäntö
Käyttäjän on luettava ja hyväksyttävä tietosuoja- ja evästekäytännön tiedot, jotka ovat saatavana seuraavan linkin kautta: https://tukkutori24.fi/fi/content/2-rekisteri-ja-tietosuojaseloste

Sovellettava laki
Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Suomen lakia sovelletaan, jos näiden Ehtojen mukaisten ehtojen kiistassa tai tulkinnassa on ristiriitoja tai mikä tahansa kysymys, joka liittyy Portaalissa esitettyihin palveluihin.